Cennik

  • Badanie w zakresie psychologii transportu - 150 zł
  • Badanie osoby wykonującej prace wymagające
    szczególnej sprawności psychofizycznej - 110 zł
  • Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie lub posiadającej broń - 330 zł
  • Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora - 300 zł
  • Badanie osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - 100 zł
  • Konsultacja, porada, psychoedukacja (45 min) - 100 zł
  • Sesja coachingowa (45 min) - 100 zł