Usługi

Proponuję następujące usługi psychologiczne:

 

ORZEKANIE

Oferuję badania orzekające:

  • w zakresie psychologii transportu (kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy)
  • pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorów wózków widłowych, obsługi żurawi i suwnic itp.).
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora

KONSULTACJE

Pomoc psychologiczną realizuję w różnych formach. Pierwsza rozmowa ma charakter konsultacyjny i jest punktem wyjścia do ewentualnych dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych, edukacyjnych czy coachingowych. Podczas konsultacji wstępnej zdobywam podstawową wiedzę na temat trudności z którymi klient przyszedł. Wspólnie ustalamy optymalną formę i program wsparcia psychologicznego w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości.

PORADNICTWO

Poradnictwo to pomoc oferowana przeze mnie osobom zdrowym przeżywającym kryzysy i sytuacje trudne. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Główne obszary pracy poradnianej to tematy małżeńsko – rodzinne. Każde spotkanie przebiega w atmosferze nastawionej na autorefleksję.

PSYCHOEDUKACJA

Poprzez psychoedukację popularyzuję wiedzę psychologiczną przydatną w codziennym życiu. Prowadzę ją zwykle w formie zajęć grupowych przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy, jak warsztaty i dyskusje oraz wykłady. Działania te służą promocji zdrowia i profilaktyce. Dzięki zdobytej wiedzy możliwe jest skuteczne radzenie sobie z emocjami, zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Psychoedukacja jest pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych.

COACHING

Jest to efektywna, krótkoterminowa (składająca się z kilku – kilkunastu sesji) forma wsparcia kierowana do dobrze funkcjonujących, zdrowych ludzi.  Praca ogranicza się do wybranego celu klienta, jest zorientowana na przyszłość i skupia się na zasobach i możliwościach klienta, jako eksperta od swojego życia. Jej celem jest inspiracja coachowanego do rozwoju osobistego, zwiększanie jego kompetencji: interpersonalnych, intrapsychicznych i zadaniowych. Spotkania coachingowe ułatwiają klientowi refleksję nad sobą i swoimi wyzwaniami, aby mógł on wziąć odpowiedzialność za swoje życie i skutecznie kierować swoim rozwojem. 


Wykonując proponowane usługi  stosuję się do standardów etycznych.